The App of The Games: una eina indispensable sobre joc aplicat a l’aprenentatge

Versió en català

Una de les meravelles del #gamifimàster és que veus com apareixen propostes interessants i molt originals a partir de tot el que s’ha treballat a classe. En José Miguel Maimó ha creat una The App of the Games webapp amb tota una colla de recursos pràctics per portar el joc a l’aula que només publicar-se, ja és una eina indispensable per a treballar el joc aplicat a l’aprenentatge.

Què és The App of the Games?

El contingut de l’aplicació està endreçat de diferents formes. A la imatge, el que es pot veure per blocs temàtics.

És un repositori de jocs i la seva aplicació en entorns d’aprenentatge. En principi la majoria de jocs està centrada en l’àrea de matemàtiques, el tema del José, encara que hi ha un apartat a jocs per a la cohesió dels equips i un altre de jocs per fer al pati.

L’aplicació està feta amb Glide, una eina que permet dissenyar aplicacions com aquestes a partir de Google Sheets. Al menú inferior es poden veure les quatre formes d’accedir als coneixements:

  • per curs, actualment es centra només en primària, que és on fa classes el José,
  • per àrea, de moment només hi ha propostes a matemàtiques encara que esperem que sigui una categoria ampliable, potser gràcies a la cocreació o a la participació de la tribu (aquesta és una opinió personal). Cadascun dels jocs té una fitxa pròpia amb un enllaç al tutorial, una anàlisi de com fer metacognició sobre els jocs, una progressió de com introduir-los a l’aula i una rúbrica per avaluar la seva implementació.
  • i per blocs temàtics, hi ha diferents blocs referits al currículum de matemàtiques i el bloc de cohesió de grup i el de jocs de pati.


Cada joc té una fitxa molt completa amb accés a diferents materials per a la seva aplicació educativa.

Una app a l’escriptori del teu telèfon

Si vols, Glide permet desar-te l’aplicació al teu escriptori. Fer-ho és molt senzill, només has d’obrir-la amb el navegador, buscar l’opció de desar-ho a l’escriptori i ja la tindràs al costat de la resta, com una aplicació més. En un vídeo més avall pots veure com fer-ho.

Com es desa a l’escriptori usant Firefox (la resta de navegadors usen un sistema similar)
Imatge de la icona a l’escriptori
Un tutorial de com instal·lar Glide al teu escriptori

Una visió

La feina del José Miguel en el moment de fer aquesta app (crec que cal dir la ha fet perquè li venia de gust, el seu TFM del #gamifimàster va ser sobre un altre tema) és excel·lent. Hi ha un munt de material, una anàlisi de com treballar cada joc i que es nota que neix d’una reflexió ben aprofundida.

Però no coneixent-lo, no es quedarà aquí. Serà una eina de referència i segurament la veurem créixer i fer-se gran. De moment, entra a la llista d’indispensables en qualsevol formació sobre joc aplicat a l’aprenentatge.

Vols estar al dia de tots els recursos generats per la comunitat del #gamifimaster? Afegeix-te a la llista de distribució de Telegram en aquest enllaç.

Versión en español

Una de las maravillas del #gamifimáster es que ves como aparecen propuestas interesantes y muy originales a partir de todo lo que se ha trabajado en clase. José Miguel Maimó ha creado una The App of the Games webapp con un conjunto de recursos prácticos para llevar el juego al aula que sólo publicarse, ya es una herramienta indispensable para trabajar el juego aplicado al aprendizaje.

¿Qué es The App of the Games?

Es un repositorio de juegos y su aplicación en entornos de aprendizaje. En principio la mayoría de juegos está centrada en el área de matemáticas, el tema de José, aunque hay un apartado a juegos para la cohesión de los equipos y otro de juegos para hacer en el patio.

El contenido de la aplicación está ordenado de distintas formas. En la imagen, lo que se puede ver por blogs temáticos.

La aplicación está hecha con Glide, una herramienta que permite diseñar aplicaciones como éstas a partir de Google Sheets. En el menú inferior se pueden ver las cuatro formas de acceder a los conocimientos:

  • por curso, actualmente se centra sólo en primaria, que es donde da clases José,
  • por área, de momento sólo existen propuestas a matemáticas aunque esperamos que sea una categoría ampliable, quizás gracias a la cocreación oa la participación de la tribu (esta es una opinión personal). Cada uno de los juegos tiene una ficha propia con un enlace al tutorial, un análisis de cómo realizar metacognición sobre los juegos, una progresión de cómo introducirlos en el aula y una rúbrica para evaluar su implementación.
  • y por bloques temáticos, existen distintos bloques referidos al currículo de matemáticas y el bloque de cohesión de grupo y el de juegos de patio.
Los juegos tienen una ficha muy completa con acceso a diferentes materiales para su aplicación educativa.

Una app en el escritorio de tu teléfono

Si quieres, Glide permite guardar la aplicación en tu escritorio. Hacerlo es muy sencillo, sólo tienes que abrirla con el navegador, buscar la opción de guardarlo en el escritorio y ya tendrás al lado del resto, como una aplicación más. En un vídeo más abajo puedes ver cómo hacerlo.

En esta imagen se puede ver cómo se guarda la aplicación en tu escritorio desde el navegador (lo he hecho usando Firefox, pero el resto funciona igual)
Imagen del icono en el escritorio
Un tutorial sobre cómo se guarda Glide en el escritorio de tu móvil

Una visión

El trabajo de José Miguel en el momento de hacer esta app (creo que hay que decir la ha hecho porque le apetecía, su TFM del #gamifimáster fue sobre otro tema) es excelente. Hay un montón de material, un análisis de cómo trabajar cada juego y que se nota que nace de una reflexión bien profundizada.

Pero no conociéndolo, no se va a quedar aquí. Será una herramienta de referencia y seguramente la veremos crecer y hacerse mayor. Por el momento, entra en la lista de indispensables en cualquier formación sobre juego aplicado al aprendizaje.

Quieres estar al día de todos los recursos generados por la comunidad del #gamifimaster? Únete a la lista de distribución de Telegram en este enlace.