Les eines gamifimàster per a gamificar

Versió en català

Al #gamifimaster sabem que per gamificar cal treballar a partir de tres mirades diferents. En aquesta entrada, us expliquem quines són aquestes eines gamifimàster per tal que puguis començar a dissenyar les teves gamificacions.


Un concepte

Evidentment abans de començar, és necessari partir d’un concepte de gamificació educativa. Hi ha moltes definicions, i cadascuna porta a un lloc diferent. La definició que usem al #gamifimàster és d’en Pere Cornellà (codirector del màster) i diu: “Gamificar consisteix en dissenyar experiències d’aprenentatge per tal que siguin viscudes com un joc.”

Aquesta definició té volem conseqüències:

 • Es centra en l’experiència que volem que visquin. Això ens porta a preguntar-nos com volem que sigui aquesta experiència i de quina forma pot estar centrada realment en qui són els nostres usuaris. En aquest sentit, els potencials lúdics són les eines bàsiques per tal de definir experiències realment centrades en les necessitats dels destinataris.
 • Volem que siguin viscudes com un joc. I aquí, a més dels potencials lúdics, afegim tot el coneixement sobre el joc i què ens podem emportar. Conèixer-ne alguns amb mecàniques interessants ens donarà el llenguatge bàsic per poder dissenyar bones gamificacions.

Roba com un artista

Al seu llibre Steal like an artist, l’Austin Kleon ens explica la importància de tenir bons referents sobre els que inspirar-nos. Per altra banda en Kirby Ferguson (no et perdis la seva col·lecció de vídeos titulats: Everything is a remix) ens inspira sobre la importància de saber copiar, transformar i combinar.

Els elements bàsics de la creativitat de Kirby Ferguson

Per aquest motiu el #gamifimàster té dues eines molt poderoses:

 • La tribu és la comunitat amb més de 40 graduats en el màster i que aporten contínuament idees i codissenyen propostes noves.
 • Les experiències interessants. Les experiències generades pels membres de la tribu tenen un alt nivell pedagògic. Són propostes lúdiques, fonamentades i en continu moviment. Pots trobar-ne algunes al linktree que han creat, a les postals o les inspiracions que anem publicant o a l’esdeveniment de La pregunta del gamifimaster (aquí tens el vídeo i aquí l’ebook)
 • La tribu expandida, la llista de distribució de Telegram on compartim recursos de tota mena.
 • El linktree és una eina senzilla on anem recollint totes les propostes que ens semblen interessants per tal que resultin útils.

Vols estar al dia de tots els recursos generats per la comunitat del #gamifimaster? Afegeix-te a la llista de distribució de Telegram en aquest enllaç.

Uns recursos

I per últim necessitem recursos pràctics per tal de gamificar amb qualitat. Poc a poc anem treballant les nostres eines i recursos. De moment us podem explicar que utilitzem:

Fantasyclass és una eina de primera per a gamificar
 • El canvas d’en Pere Cornellà per fer una mirada general i plantejar els paràmetres bàsics,
 • Les gamitools (aquí versió en espanyol), un recull d’eines que resulten útils per a gamificar,
 • Fantasy Class, una eina de quilòmetre zero creada pel professor del gamifimàster Joan Climent i que té una comunitat molt potent al darrere.

Amb tot això, t’animes a gamificar?

El #gamifimaster es el Màster en joc gamificació i tecnologia aplicats a l’educació d’Enti – UB

Pots llegir tots els articles sobre #postalesgamifimaster aquí i sobre #vacacionesgamifimaster aquí

Versión en español

En el #gamifimaster sabemos que para gamificar es necesario trabajar a partir de tres miradas diferentes. En esta entrada, le explicamos cuáles son estas herramientas gamifimáster para que puedas empezar a diseñar tus gamificaciones.


Un concepto

Evidentemente antes de empezar, es necesario partir de un concepto de gamificación educativa. Hay muchas definiciones, y cada una lleva a un sitio diferente. La definición que usamos en el #gamifimáster es de Pere Cornellà (codirector del máster) y dice: “Gamificar consiste en diseñar experiencias de aprendizaje para que sean vividas como un juego.”

Esta definición tiene queremos consecuencias:

 • Se centra en la experiencia que queremos que vivan. Esto nos lleva a preguntarnos cómo queremos que sea esta experiencia y de qué forma puede estar centrada realmente en quiénes son nuestros usuarios. En este sentido, los potenciales lúdicos son las herramientas básicas para definir experiencias realmente centradas en las necesidades de los destinatarios.
 • Queremos que sean vividas como juego. Y aquí, además de los potenciales lúdicos, añadimos todo el conocimiento sobre el juego y qué podemos llevarnos. Conocer algunos de ellos con mecánicas interesantes nos dará el lenguaje básico para poder diseñar buenas gamificaciones.

Roba como un artista

En su libro Steal like an artist, Austin Kleon nos explica la importancia de tener buenos referentes sobre los que inspirarnos. Por otra parte Kirby Ferguson (no te pierdas su colección de vídeos titulados: Everything is a remix) nos inspira sobre la importancia de saber copiar, transformar y combinar.

Por este motivo el #gamifimáster tiene dos herramientas muy poderosas:

 • La tribu es la comunidad con más de 40 graduados en el máster y que aportan continuamente ideas y codiseñan nuevas propuestas.
 • Las experiencias interesantes. Las experiencias generadas por los miembros de la tribu poseen un alto nivel pedagógico. Son propuestas lúdicas, fundamentadas y en continuo movimiento. Puedes encontrar algunas en el linktree que han creado, en las postales o las inspiraciones que vamos publicando o en el evento de La pregunta del gamifimaster (aquí tienes el vídeo y aquí el ebook)
 • La tribu expandida, la lista de distribución de Telegram donde compartimos recursos de todo tipo.
 • El linktree es una herramienta sencilla en la que vamos recogiendo todas las propuestas que nos parecen interesantes para que resulten útiles.

Quieres estar al día de todos los recursos generados por la comunidad del #gamifimaster? Únete a la lista de distribución de Telegram en este enlace.

Unos recursos

Y por último necesitamos recursos prácticos para gamificar con calidad. Poco a poco vamos trabajando nuestras herramientas y recursos. De momento podemos explicarles que utilizamos:

 • El canvas de Pere Cornellà para hacer una mirada general y plantear los parámetros básicos,
 • Las gamitools (aquí versión en catalán), una recopilación de herramientas que resultan útiles para gamificar,
 • Fantasy Class, una herramienta de kilómetro cero creada por el profesor del gamifimáster Joan Climent y que tiene una comunidad muy potente detrás.
Parte del canvas de Pere Cornellà

Con todo esto, ¿te animas a gamificar?

El #gamifimaster es el Máster en juego, gamificación y tecnología aplicados a la educación de Enti – UB

Puedes leer todos los artículos sobre #postalesgamifimaster aquí y sobre #vacacionesgamifimaster aquí