Onze videojocs indispensables rebaixats a Steam

Arriba el dia de Tots Sants i un clàssic són les rebaixes de Halloween a can Steam. He seleccionat onze videojocs indispensables per a qualsevol persona que vulgui utilitzar el joc com a eina per a l’aprenentatge.

Llega el día de Todos los Santos y un clásico son las rebajas de Halloween en Steam. He seleccionado once videojuegos indispensables para cualquier persona que desee utilizar el juego como herramienta para el aprendizaje.


Per a tu / Para ti

Jocs que ens ajuden a entendre com s’explica alguna cosa o com es fa viure una experiència fent servir les mecàniques, la narrativa o els elements estètics.

Juegos que nos ayudan a entender cómo se explica algo o cómo se hace vivir una experiencia usando las mecánicas, la narrativa o los elementos estéticos.  

Her Story – 4,09€

Una història de misteri explicada amb diversos vídeos. Una manera de narrar diferent on realment tens les regnes.

Una historia de misterio explicada con varios videos. Una forma de narrar diferente donde tu tienes realmente las riendas. 

Gris – 6,79€

Un espectacle visual, sonor i lúdic. Hi ha una guia didàctica a Hey Listen Games per treballar els estats del duel a partir del videojoc.

Un espectáculo visual, sonoro y lúdico. Existe una guía didáctica en Hey Listen Games para trabajar los estados del duelo a partir del videojuego.

Gorogoa – 4,49€

Art fet puzle. El seu creador, Jason Roberts, explica com ho va fer en aquesta conferència de la GDC. Indispensable per entendre com crear un bon puzle.

Arte hecho puzle. Su creador, Jason Roberts, explica cómo lo hizo en esta conferencia de la GDC. Indispensable para entender cómo crear un buen puzzle. 

Detroit, become human – 19,95€

Acceptar la diferència a través d’un joc amb una gran càrrega narrativa

Aceptar la diferencia a través de un juego con una gran carga narrativa.


Per a ells / Para ellos

Jocs amb una càrrega educativa molt potent. D’alguns ja s’ha preparat una guia didàctica perquè puguem replicar.

Juegos con una carga educativa muy potente. De algunos de ellos ya se ha preparado una guía didáctica para que podamos replicar.

Alba, a wildlife story – 10,19€

Una història sobre salvar la natura. En capítols. Ideal per a un projecte sobre conservació i associacionisme.

Una historia sobre salvar la naturaleza. En capítulos. Ideal para un proyecto sobre conservación y asociacionismo.

Before I Forget – 4,61€ 

Un joc sobre la pèrdua. A Hey Listen Games ens ofereixen aquesta guia per treballar la demència.

Un juego sobre la pérdida. En Hey Listen Games nos ofrecen esta guía para trabajar la demencia.

Bury Me My Love – 1,99€ 

Un joc narratiu sobre l’exili i el fenomen de la immigració. Ideal per entendre’l des d’un punt de vista humà. Val la pena revisar la guia de Hey Listen Games.

Un juego narrativo sobre el exilio y el fenómeno de la inmigración. Ideal para entenderlo desde un punto de vista humano. Vale la pena revisar la guia de Hey Listen Games.

Donut County – 3,44€ 

La gentrificación a partir de un juego. Guia en Hey Listen Games.  

La gentrificació a partir d´un joc. Guia a Hey Listen Games.

Florence – 2,49€ 

Un excelente juego sobre expresión de emociones. La guia didáctica de ithrive games.

Un excel·lent joc sobre expressió d’emocions. La guia didàctica d’ithrive games.

Sea of solidude – 4,99€ 

Y si la experiencia de qué quiere decir sentirse solo se pudiese jugar? Su autora nos lo cuenta en esta conferencia.

I si l’experiència de què vol dir sentir-se només es pogués jugar? La seva autora ens ho explica en aquesta conferència.

What Remains of Edith Finch – 5,99€ 

Una historia sobre aceptación de la pérdida. Con guia de ithrive games. 

Una història sobre acceptació de la pèrdua. Amb guia d’ithrive games.

Selecció feta per als grups d’alumnat del Màster en joc, gamificació i tecnologia aplicats a l’educació, el gamifimàster, d’Enti-UB

Selección hecha para los grupos de alumnado del Máster en juego, gamificación y tecnología aplicados a la educación, el gamifimáster de Enti-UB