Podcasts sobre jocs

Versió en català: El criteri

El món del podcast té unes regles diferents a les de la ràdio: es poden aprofundir més en els continguts perquè no hi ha la pressió del temps, el ritme pot ser molt tranquil perquè et van a buscar i no t’estan escoltant i poden marxar, i sobretot, perquè normalment no hi ha cap pressió econòmica pel nombre d’oients, i això permet establir projectes a ritme lent.

Durant els darrers anys he anat descobrint alguns podcasts que valen la pena. No són programes sobre l’actualitat dels jocs (d’aquells que t’expliquen la darrera novetat al mercat) sinó sobre el joc, el fet de jugar i totes les consideracions teòriques que hi ha al darrere.

Aquesta és una tria molt personal. El meu criteri ha estat sota una sèrie de paràmetres. Són propostes que:

  • tenen un contingut que aporta criteri a qui l’està escoltant,
  • obren la porta a que vulguis continuar aprofundint sobre el tema,
  • estan fonamentades amb referències que pots buscar posteriorment.

Contradiccions: Ep! A la llista també hi ha alguna secció o programa de ràdio que segueix les meves “tres lleis del bon podcast” que he explicat anteriorment.


Versión en español: El criterio

El mundo del podcast tiene unas reglas diferentes a las de la radio: se pueden profundizar más en los contenidos porque no hay la presión del tiempo, el ritmo puede ser muy tranquilo porque te van a buscar y no te están escuchando y pueden marchar , y sobre todo, porque normalmente no hay ninguna presión económica por el número de oyentes, lo que permite establecer proyectos a ritmo lento.

Durante los últimos años he ido descubriendo algunos podcasts que valen la pena. No son programas sobre la actualidad de los juegos (de aquellos que te cuentan la última novedad en el mercado) sino sobre el juego, el jugar y todas las consideraciones teóricas que hay detrás.

Esta es una elección muy personal. Mi criterio ha estado bajo una serie de parámetros. Son propuestas que:

  • tienen un contenido que aporta criterio al que la está escuchando,
  • abren la puerta a que quieras seguir profundizando sobre el tema,
  • están fundamentadas con referencias que puedes buscar posteriormente.

Contradicciones: Eh! En la lista también hay alguna sección o programa de radio que sigue mis “tres leyes del buen podcast” que he explicado anteriormente.

La llista / La lista

Andar

Caminar i parlar sobre diferents temes al voltant del joc. Amb Marina González i Jordi de Paco.

Caminar y hablar sobre diferentes temas en torno al juego. Con Marina González y Jordi de Paco.

Ludens

Podcast sobre Game Studies amb convidats de molta qualitat. Presentat per Alejandro Lozano.

Podcast sobre Game Studies con invitados de mucha calidad. Presentado por Alejandro Lozano.

Momento Gamer – Todo por la tarde.

Una secció d’Ignacio Esains que té una durada i un criteri de temes i com abordar-los molt enriquidor. Malauradament no et pots subscriure només a aquesta secció.

Una sección de Ignacio Esains que tiene una duración y un criterio de temas y como abordarlos muy enriquecedor. Desgraciadamente no te puedes suscribir sólo en esta sección.

Nueve bits

Un podcast molt jove però que aborda temes molt interessants a fons. Conduït per Adrián Suárez.

Un podcast muy joven pero que aborda temas muy interesantes a fondo. Conducido por Adrián Suárez.

The Psychology of video games

Els jocs des del punt de vista psicològic. Conduït pel Jamie Madigan, autor de llibres molt recomanables.

Los juegos desde el punto de vista psicológico. Conducido por Jamie Madigan, autor de libros muy recomendables.

Think Like a Game Designer

Podcast que complementa el llibre de Justin Gary del mateix nom. El llistat de convidats ho diu tot.

Podcast que complementa el libro de Justin Gary del mismo nombre. El listado de invitados lo dice todo.

Wonderland

Una col·lecció de 10 episodis que complementa el llibre de Steven Johnson del mateix nom.

Una colección de 10 episodios que complementa el libro de Steven Johnson del mismo nombre.

Professor Game

Un podcast sobre joc aplicat amb converses amb gent molt interessant i que té moltes coses a dir.

Un podcast sobre juego aplicado con conversaciones con gente muy interesante que explica muchas cosas.


Aquesta tria forma part del material complementari per a l’alumnat del #gamifimàster, el Màster en joc, gamificació y tecnologia aplicats a l’educació d’Enti – UB.

Esta eslección forma parte del material complementario para el alumnado del #gamifimaster, el Máster en juego, gamificación y tecnología aplicados a la educación de Enti – UB.