Avaluació lúdica

Versió en català

Ahir al vespre em vaig quedar atrapat pel primer capítol del llibre Teaching in the Game-Based Classroom de David Seelow. El capítol, escrit per YJ Kim, Kevin Miklasz i Kim Miklasz porta per títol “What We Learned. From Games to Make Assessment Playful” i fa una repassada molt interessant de l’avaluació lúdica de l’aprenentatge.

Un dels aspectes que em va semblar més interessant és el de les quatre llibertats del joc, que presenta Scot Osterweil en aquest fragment de conferència de fa una pila d’anys i que es pot veure resumit en aquest article.

En el capítol transformen aquestes quatre llibertats en una protorúbrica (pel meu gust cal fer-li una bullida) que permet analitzar si els jocs permeten el que volem. Un tema que treballarem a fons aquest any al #gamifimaster.

Bola extra: Investigo i descobreixo que en Matthew Farber va escriure aquest article sobre aquesta avaluació lúdica a Edutopia.


Versión en español

Anoche me quedé atrapado por el primer capítulo del libro Teaching in the Game-Based Classroom de David Seelow.. El capítulo, escrito por YJ Kim, Kevin Miklasz y Kim Miklasz lleva por título “What We Learned. From Games to Make Assessment Playful”” y hace un repaso muy interesante de la evaluación lúdica del aprendizaje.

Uno de los aspectos que me pareció más interesante es el de las cuatro libertades del juego, que presenta Scot Osterweil en este fragmento de conferencia de hace muchos años y que se puede ver resumido en este artículo.

En el capítulo transforman estas cuatro libertades en una protorúbrica (para mi gusto hay que darle un hervor) que permite analizar si los juegos permiten lo que queremos. Un tema que trabajaremos a fondo este año en el #gamifimaster.

Bola extra: Investigo y descubro que en Matthew Farber escribió este artículo sobre esta evaluación lúdica a Edutopia.


Otros recursos – Altres recursos

He apuntat algunes de les publicacions que investigaré a partir d’aquest capítol.

He apuntado algunas de las publicaciones que investigaré a partir de este capítulo.