Psicòleg!!!

En  aquests temps de bojos  una bona sortida professional és fer-se Psicòleg, però si no volem  passar pel  tràmit dels anys de carrera , podeu anar practicant amb els vostres amics i coneguts ( potser després  passen a ser tant sols saludats!!)

Una manera de fer-ho amb clau de joc pot ser la següent:

Ens reunim en una sala no massa gran ni massa petita (depenent del grup de “teràpia”) .Un  voluntari/a , surt fora de la sala, aprofitant per explicar el joc. Quan entra li  explicarem que som un grup de bojos que tenim una  malaltia  comuna i que ell o ella és el psicòleg que ha d’endevinar-la. La malaltia , pactada prèviament entre tots els participants,  pot ser que som  la persona de la nostra dreta.

El que fa de psicòleg  pot preguntar tantes coses com vulgui individualment sempre i quan puguem contestar a la pregunta si o no . En el cas de no saber la resposta ( per exemple ens poden preguntar si ens agrada un cert tipus de menjar i no sabem si la persona de la nostra dreta li agrada o no) direm “PSICÒLEG” i tots ens canviarem de lloc.

L’objectiu és que la persona que estigui al mig endevini la nostra malaltia (si veiem que va molt perdut/da podem donar-li un cop de mà).

Si juguem amb els nostres amics , pot ser divertit que les preguntes siguin més personals..