Vacaciones gamifimáster (22) – Curiosity Atelier

Versió en català

Ja saps on hi ha un objecte amagat en aquesta imatge?

Una de les competències bàsiques de qualsevol persona que vulgui utilitzar el joc o la gamificació per a l’aprenentatge és la curiositat. Aprendre a mirar a l’entorn, a formular-se preguntes i a buscar respostes (en plural) és, sens dubte, el camí per fer el pas de “gamificar com ensenyo” a “gamificar com aprenen.”

Curiosity Atelier és una comunitat de persones curioses, liderada per Alfons Cornella i que ofereix píndoles d’informació per tal d’obrir la ment. Hi ha un Patreon on, per una mínima quantitat al mes (4,99€), permet veure un vídeo setmanal amb un material molt interessant per ampliar la informació apareguda (i donar suport al projecte, és clar).

Recursos per descobrir:

  • La plana web de Curiosity Atelier. Sobretot no deixis de visitar els Curiosity Shots.
  • El patreon de Curiosity Atelier on rebràs un video setmanal i un material molt interessant amb enllaços per ampliar la informació. Aquí pots veure alguns dels vídeos.
  • What if Ona, un llibre gratuït i en moltíssims idiomes sobre la curiositat.
  • La col·lecció de llibres escrits per l’Alfons Cornella. Molts d’ells es poden descarregar de forma gratuïta.

Vols estar al dia de tots els recursos generats per la comunitat del #gamifimàster? Uneix-te a la llista de distribució de Telegram en aquest enllaç.

El #gamifimaster es el Màster en joc gamificació i tecnologia aplicats a l’educació d’Enti – UB

Pots llegir tots els articles sobre #postalesgamifimaster aquí i sobre #vacacionesgamifimaster aquí


La web està disponible en anglès i espanyol

Versió en español

Ya has encontrado el objeto escondido en esta imagen?

Una de las competencias básicas de cualquier persona que desee utilizar el juego o la gamificación para el aprendizaje es la curiosidad. Aprender a mirar al entorno, a formularse preguntas ya buscar respuestas (en plural) es, sin duda, el camino para dar el paso de “gamificar como enseño” a “gamificar cómo aprenden”.

Curiosity Atelier es una comunidad de personas curiosas, liderada por Alfons Cornella y que ofrece píldoras de información para abrir la mente. Hay un Patreon donde, por una mínima cantidad al mes (4,99€), permite ver un vídeo semanal con un material muy interesante para ampliar la información aparecida (y apoyar el proyecto, por supuesto).

Recursos para descubrir:

  • La página web de Curiosity Atelier. Sobretodo, no dejes de visitar los Curiosity Shots.
  • El patreon de Curiosity Atelier donde recibirás un video semanal y un materials muy interesante con enlaces para ampliar la información. Aquí puedes ver algunos de los videos.
  • What if Ona, un libro grauito y en muchísimos idiomas sobre la curiosidad.
  • La col·lección de libros escritos por Alfons Cornella. Muchos de ellos se pueden descargar de forma gratuita.

Quieres estar al día de todos los recursos generados por la comunidad del #gamifimaster? Únete a la lista de distribución de Telegram en este enlace.

El #gamifimaster es el Màster en joc gamificació i tecnologia aplicats a l’educació d’Enti – UB

Pots llegir tots els articles sobre #postalesgamifimaster aquí i sobre #vacacionesgamifimaster aquí