Recull de jocs referenciats a Power Play

El llibre Power Play (en anglès i en espanyol) mostra experiències de videojocs que tenen per objectiu transformar la societat. Al llarg de les seves pàgines es referencien molts jocs i s’explica la seva història, objectius i transcendència. Aquí he recollit els que m’han semblat més rellevants.

El libro Power Play (en inglés y en español) muestra experiencias de videojuegos que tienen por objetivo transformar la sociedad. A lo largo de sus páginas se referencian muchos juegos y se explica su historia, objetivos y trascendencia. Aquí he recogido los que me han parecido más relevantes.

Relació de jocs – Relación de juegos