Bergen

BergenPoden participar 2, 3 o 4 jugadors. Amb 2 o 3 jugadors es reparteixen 6 fitxes, amb 4 es reparteixen 5 fitxes. La resta es deixa de cap per avall en el centre de la taula. És pràctic tenir una llibreta per apuntar els punts o unes fitxes per comptar.

Comença el jugador que posseeix la fitxa doble més alta. Per torns els jugadors connecten fitxes que tenen el mateix nombre de punts per les cares que es toquen. Les fitxes dobles es col·loquen perpendiculars a la filera. Quan un jugador no pot col·locar cap fitxa, les roba del munt de fitxes de cap per avall.

Un jugador suma dos punts si quan col·loca una fitxa i els dos extrems oberts del grup de fitxes tenen el mateix nombre de punts. I suma tres punts si col·loca una fitxa doble i els dos extrems tenen el mateix nombre de punts.

La partida s’acaba si un jugador pot col·locar totes la seva fitxes. En aquest cas el jugador obté dos punts extres. També acaba si ningú no pot col·locar cap fitxa i no queden fitxes per robar. En aquest cas sumen dos punts els jugadors que no tingui cap doble en el seu poder i qui tingui menys punts.