Matador

matador2, 3 o 4 jugadors. Es reparteixen 7 fitxes si són 2 jugadors i 5 si són 3 o 4. La resta es deixen de cap per avall en l’un costat de la taula i serviran per robar.

Comença el jugador que té el doble més alt, no fa falta que sigui el 6 doble, que pot haver-se quedat en el munt de fitxes per robar. No és obligatori que la primera fitxa sigui el doble, el jugador pot decidir administrar-se com cregui oportú.

El següent jugador haurà de posar una fitxa en contacte amb la primera amb la condició que les dues cares en contacte hauran de sumar 7.

Hi ha tres fitxes que són comodins, i s’anomenen matador. Són la blanca doble i les que les seves cares sumen 7: el 4-3, el 5-2 i el 6-1. Aquestes fitxes es posen en perpendicular per distingir-les de la resta. Les altres fitxes, inclosos els dobles, es col·loquen en filera. La fitxa que continua a un matador n’haurà de sumar 7 amb qualsevol de les seves cares o pot ser una blanca. Però si el matador és la blanca doble s’haurà de connectar amb una fitxa que tingui una de les seves cares blanca.

Quan un jugador no tingui fitxa ha de robar de les que han quedat per repartir. Quan en el munt només quedin 2 fitxes, ningú no podrà robar.

El jugador que col·loca la seva última fitxa guanya i suma tots els punts que li quedin als seus adversaris.