Sebastopol


sebastopol
Hi participen 4 jugadors.

Cada jugador rep 7 fitxes. El que hagi rebut el 6 doble el col·loca en el centre de la taula.

Per torns cada jugador col·locarà una fitxa connectant-la amb la del centre per qualsevol de les quatre cares. De la fitxa central sortiran 4 branques i no es pot afegir un nou nivell a la branca mentre no s’han col·locat les 4 en aquest nivell. Quan un jugador no pot col·locar fitxes perd el torn.

El primer jugador que es quedi sense fitxes, guanya la partida i s’adjudica els punts de les fitxes que tenen a la mà la resta de jugadors.