L’idiota

Atenció, repte: quins dos jocs apareixen en aquesta imatge? / Atención, reto: qué dos juegos aparecen en esta imagen. Crèdits: Rusanthan Harish

Versió en català

L’idiota és un joc de cartes per 3, 4 o 5 jugadors ideal per una estoneta en una terrasseta, després de dinar i riure una bona estona. Per jugar-lo podeu usar una baralla de cartes de pòquer (que són 52 cartes, sense els comodins).

Preparació del joc

Es reparteixen nou cartes a cada jugador. Cadascun en deixa tres boca avall, tres boca amunt i tres a la mà (i que no les pugui veure cap altre).  La resta de cartes es deixa en una pila per anar robant.

Abans de començar la partida cada jugador por canviar les cartes que té a la mà amb les que té boca amunt.

Com s’hi juga?

Les cartes s’usen pel seu valor numèric, sense tenir en compte el seu coll. Hi ha dues cartes especials:

  • El dos és un comodí i es pot tirar sempre que es vulgui,
  • El deu és un comodí especial. Després de tirar-lo es retiren de la partida totes les cartes que hi ha al centre.

Es tria qui comença i tira una carta de les que té a la mà. El següent jugador ha de tirar una carta que tingui un número igual o superior a la que s’ha tirat. Hi ha algunes regles especials:

  • Si algú té vàries cartes d’un mateix número pot tirar-les totes juntes.
  • Si no es pot tirar es roba una carta de la pila. Si la carta iguala o supera la darrera carta que hi ha a la taula el torn passa al següent jugador. Si no es queda amb totes les cartes que hi ha sobre la taula, passa el torn i el següent jugador tirarà una nova carta.
  • En el moment que sobre la taula hi ha seguides les quatre cartes del mateix número, es retiren del joc i es pot tornar a tirar segons la carta que ha quedat boca amunt al centre.

Quan algun jugador es queda sense cartes a les mans, jugarà amb les tres cartes que té boca amunt i tothom sabrà quines cartes té. Qui estigui en aquesta fase i no pugui tirar, agafarà una carta de la pila, si no pot tirar-la es quedarà amb totes les cartes i quan li toqui el torn de nou, tornarà a jugar amb les cartes que tingui a la mà.

En el moment en que algú ja no té cartes a la mà ni boca amunt, en el seu torn jugarà amb les que té boca avall. Per fer-ho girarà una de les tres cartes a l’atzar. Si no iguala o supera la del centre, es quedarà amb tota la pila (i tornarà a jugar amb les que té a la mà)

Guanya el primer que es queda sense cartes. La partida continua fins que només quedi un jugador, que s’apuntarà una I. Es juguen vàries rondes. Cada cop que algú perd s’afegeix una lletra fins que algú obté la paraula IDIOTA i és guardonat com el perdedor.

Nota idiota

Per tal de tancar el cercle i fer una idiotada d’entrada, he traduït l’article que va sortir publicat a l’ES de La Vanguardia. Si voleu llegir l’original mireu ací. Ah! I la imatge correspon a la il·lustració que va fer la Luisa Vera.

Imatge del joc feta per la Luisa Vera per a l’article a La Vanguardia

A jocs.org hem publicat una bona col·lecció de jocs que es poden fer a casa. Si vols consultar-los, segueix aquesta etiqueta.

Versión en español

El idiota es un juego de cartas para 3, 4 o 5 jugadores ideal para un ratito en una terracita, después de comer y reír un buen rato. Para jugarlo puede utilizar una baraja de cartas de póquer (que son 52 cartas, sin los comodines).

Preparació del joc

Se reparten nueve cartas a cada jugador. Cada uno deja tres boca abajo, tres boca arriba y tres en mano (y que no las pueda ver ninguna otra). El resto de cartas se deja en un montón para ir robando.

Antes de empezar la partida cada jugador puede cambiar las cartas que tiene en la mano con las que tiene boca arriba.

¿Cómo se juega?

Las cartas se usan por su valor numérico, sin tener en cuenta su cuello. Hay dos cartas especiales:

  • El dos es un comodín y se puede jugar siempre que se quiera,
  • El diez es un comodín especial. Después de jugarlo se retiran de la partida todas las cartas que hay en el centro.

Se elige quien comienza y juega una carta de las que tiene en la mano. El siguiente jugador debe jugar una carta que tenga un número igual o superior a la que se ha tirado. Hay algunas reglas especiales:

  • Si tiene varias cartas de un mismo número puede jugarlas todas juntas.
  • Si no se puede jugar se roba una carta del montón. Si la carta iguala o supera la última carta que hay en la mesa, el turno pasa al siguiente jugador. Si no se queda con todas las cartas que hay sobre la mesa, pasa el turno y el siguiente jugador tirará una nueva carta.
  • En el momento en que sobre la mesa están seguidas las cuatro cartas del mismo número, se retiran del juego y se puede volver a tirar según la carta que ha quedado boca arriba en el centro.

Cuando algún jugador se queda sin cartas en sus manos, jugará con las tres cartas que tiene boca arriba y todo el mundo sabrá qué cartas tiene. Quien esté en esta fase y no pueda tirar, cogerá una carta del montón, si no puede jugarla se quedará con todas las cartas y cuando le toque el turno de nuevo, volverá a jugar con las cartas que tenga en la mano.

Cuando alguien ya no tiene cartas en la mano ni boca arriba, a su vez jugará con las que tiene boca abajo. Para ello girará una de las tres cartas al azar. Si no iguala o supera a la del centro, se quedará con toda la pila (y volverá a jugar con las que tiene en la mano)

Gana el primero que se queda sin cartas. La partida continúa hasta que sólo quede un jugador, que se apuntará una I. Se juegan varias rondas. Cada vez que alguien pierde, se añade una letra hasta que alguien obtiene la palabra IDIOTA y es galardonado como el perdedor.

Nota idiota

Para cerrar el círculo y realizar una idiotada de entrada, he traducido el artículo que salió publicado en el ES de La Vanguardia. Si quieres leer el original mira aquí. ¡Ah! Y la imagen corresponde a la ilustración que hizo Luisa Vera.

En jocs.org hemos publicado una buena colección de juegos que se pueden hacer en casa. Puedes consultarlos siguiendo esta etiqueta.