Especialització en organització d’activitats de joc

Els propers dissabtes 8, 15, 22 i 29 de maig impartiré un curs al  CAE de Manresa sobre organització d’activitats de joc. El curs combina la reflexió teòrica amb la pràctica. El programa s’estructura en tres bloc de continguts:

Bloc 1. El joc: concepte i aplicacions educatives

Partirem d’una definició conjunta de joc, destriant tot el que és i el que no és joc. A partir de la mirada àmplia del joc, s’analitzaran quines aplicacions es poden trobar a cadascuna de les tipologies de joc i quin és el seu abast educatiu.

Bloc 2. Models organitzatius per a activitats de joc.

A partir de totes les tipologies analitzades al primer bloc, es veuran de quina forma es poden organitzar per tal de crear activitats de joc.

Es farà un exemple de cada tipus de jocs i es buscaran criteris per analitzar tot el que es necessita per portar-lo a terme. Així que s’acabaran construint entre tots els assistents els aspectes tècnics necessaris i quin és el paper de l’animador en cada cas.

Bloc 3. La màquina de crear activitats

Un cop es tenen tots els coneixements necessaris per usar el joc és el moment que l’alumnat posi en pràctica tots els seus coneixements. S’ensenyaran els trucs per crear activitats i es demanarà a l’alumnat que creï una activitat seguint  una sèrie de criteris determinats.

La sessió, i el curs, s’acabarà amb una mostra de tot el que han creat els alumnes.

Si esteu interessats en participar, podeu inscriure-vos aquí.