El camí perillós

Un joc de matar per equips dels que sempre aixeca passions!!

Material
-Pilotes de plàstic o escuma
-Unes màrfegues
-Unes piques per delimitar l’inici i el final.

Nombre de jugadors: de 10 a 25 persones

Desenvolupament
1.Es construeix el circuit semicircular amb un radi d’uns 5 metres. Es marca l’inici i el final i es situen les màrfegues al llarg del recorregut. També situarem una zona de llançament al centre del camp.

2.Es fan dos equips. Un es situa a l’inici del recorregut (equip A) i l’altre es reparteix entre la zona de llançament i al volant de l’espai per recollir pilotes (Equip B).

3.L’equip A, sortirà d’un en un i haurà de completar el recorregut sense ser tocat. Per fer-ho podrà refugiar-se a les màrfegues. Si hi ha més d’un a sobre d’una d’elles, tots dos quedaran eliminats.

4.L’equip B haurà d’aconseguir eliminar el màxim de jugadors de l’equip contrari llençant-los pilotes amb les mans des de la zona de llançament. La resta del seu equip recollirà pilotes.

5.Quan han passat tots s’acaba  la ronda, canviarem els rols. L’equip que aconsegueixi fer arribar més jugadors, sans i estalvis, al final del recorregut serà el vencedor!

Us recomano que els llançaments es facin amb dues mans per perquè no siguin tan forts i que no estigui permès tocar el cap, per tal de protegir-lo.