Postales gamifimaster (1)

Versió en català

Aquest estiu hem demanat als nostres graduats del #gamifimàster que ens expliquin una experiència de gamificació o joc aplicat a l’aprenentatge. Acabem de rebre una postal de l’Anna. Diu:

Has vist que hi ha amagat a la imatge?

Hola sóc l’Anna 

T’escric per compartir una experiència gamificada que per mi ha estat molt enriquidora i gratificant. A més, és una a la que li tinc molta estima perquè va sorgir del meu TFM del Gamifimàster

Aquest curs serà el tercer any que la portaré a terme i tot i que ha anat canviant en funció de les característiques de l’alumnat i dels materials de l’assignatura sempre ha funcionat molt bé. Aquesta gamificació està pensada per 1r d’ESO i té l’objectiu de treballar els continguts de l’Antic Egipte. 

La gamificació combina la història de l’antic Egipte amb una sèrie de reptes que l’alumnat haurà d’anar superant. Al final de l’experiència hi ha repte final proposat pel Gran Esfinx:  un breakout que repassa tots els continguts que s’han treballat a classe. 

La narrativa lliga la història del videojoc d’Assassins Creed Origins, amb una societat històrica secreta (l’alumnat). La seva feina  és recuperar els fragments de memòria que han robat uns lladres de tombes per tal d’ocultar els seus expolis. A mesura que els van recollint, els recopilen en un document individual: les Cròniques de l’Antic Egipte. 

Disposen de diferents materials. Per una banda hi ha una plana web – Els secrets de l’Antic Egipte – que els guia a l’hora de treballar i tots uns materials complementaris. També treballen amb Fabricius, una eina de Google que permet treballar l’escriptura jeroglífica, un Deck Toys amb itineraris de treball i la visita interactiva a diversos indrets d’Egipte. 

Que passeu molt bon estiu!

Anna Carbonés

Per a saber-ne més

Vols saber-ne més? L’Anna ens ha deixat també una col·lecció d’enllaços per tal que puguem saber-ne més sobre la seva experiència.

El #gamifimaster es el Màster en joc gamificació i tecnologia aplicats a l’educació d’Enti – UB

Pots llegir tots els articles sobre #postalesgamifimaster aquí i sobre #vacacionesgamifimaster aquí


Versión en español

Este verano hemos pedido a nuestros grabados del #gamifimáster que nos cuenten sus experiencias. Acabamos de recibir una postal de Anna. Dice:

¿Has visto que está escondido en la imagen?

Hola soy Anna

Te escribo para compartir una experiencia gamificada que para mí ha sido muy enriquecedora y gratificante. Además, es una a la que le tengo mucho cariño porque surgió de mi TFM del Gamifimáster.

Este curso será el tercer año que la llevaré a cabo y aunque ha cambiado en función de las características del alumnado y de los materiales de la asignatura siempre ha funcionado muy bien. Esta gamificación está pensada para 1º de ESO y tiene como objetivo trabajar los contenidos del Antiguo Egipto.

La gamificación combina la historia del antiguo Egipto con una serie de retos que el alumnado tendrá que ir superando. Al final de la experiencia hay reto final propuesto por el Gran Esfinge: un breakout que repasa todos los contenidos que se han trabajado en clase.

La narrativa liga la historia del videojuego de Assassins Creed Origins, con una sociedad histórica secreta (el alumnado). Su trabajo es recuperar los fragmentos de memoria que han robado unos ladrones de tumbas para ocultar sus expolios. A medida que los van recogiendo, los recopilan en un documento individual: las Crónicas del Antiguo Egipto.

Disponen de distintos materiales. Por un lado existe una página web – Los secretos del Antiguo Egipto – que les guía a la hora de trabajar y todos unos materiales complementarios. También trabajan con Fabricius, una herramienta de Google que permite trabajar la escritura jeroglífica, un Deck Toys con itinerarios de trabajo y la visita interactiva a varios sitios de Egipto.

¡Que paséis muy buen verano!

Anna Carbonés

Para saber más

¿Quieres saber más? Anna nos ha dejado también una colección de enlaces para que podamos saber más sobre su experiencia.

El #gamifimaster es el Máster en juego, gamificación y tecnología aplicados a la educación de Enti – UB

Puedes leer todos los artículos sobre #postalesgamifimaster aquí y sobre #vacacionesgamifimaster aquí