Entrevista amb el ga

Entrevista amb el galerista Joan Anton Maragall. Sala Pares. Barcelona.