Umphuco

Ukuphuca és una paraula xosa que vol dir jugar a tirar. Es necessita una dotzena de còdols petits i un còdol més gran per jugador (o un còdol gran que es van passant de l’un a l’altre). El còdol gran ha de ser com el triple de gran que els petits.

La mecànica del joc és molt semblant al flèndit. Per torns, tots els jugadors llencen la seva pedra intentant treure les que hi ha dins el forat. El joc continua fins que no queden pedres dins el forat. Guanya qui n’ha tret més.