Halli galli

Un joc trepidant on cal ser hàbil sumant. A la caixa hi ha una baralla de cartes amb fruites de quatre tipus diferents i un timbre. A cadascuna hi pot aparèixer un número de l’1 al 5 (hi ha 5 cartes del número 1 de cada coll, 3 del número 2 i 3, 2 del número 4 i 1 del número 5).

Es reparteixen totes les cartes entre els jugadors que les col·loquen boca avall davant seu. Per torns giren la carta superior i la deixen boca amunt davant seu. En el moment que hi ha 5 cartes de la mateixa fruita boca amunt (per exemple a una carta hi ha 3 plàtans i a una altra 2) els jugadors intenten tocar el timbre ràpidament.

Qui hagi tocat el timbre es queda totes les cartes que s’han jugat fins el moment i les posa sota el propi mall. Quan un jugador es queda sense cartes queda eliminat. El joc continua fins que només queda un jugador.