Add it up

Conec aquest joc des de fa uns quants anys… i han aparegut variants de tota mena (senyal de que funciona?)

La mecànica és molt senzilla: a la pantalla apareix una graella amb números de l’1 al 9 i al costat dret apareix un altre número. Cal combinar els números de la graella fins aconseguir que sumin el número proposat.

Es disposa de 99 segons per intentar aconseguir sumar-los. Evidentment cada cop queden menys números per combinar i assolir l’objectiu.