10.000 grues de paper

Després del terratrèmol de l’11 de març, la Makiko una japonesa que viu a Madrid ha iniciat el projecte “Las 10.000 grullas” amb la intenció d’enviar bons desitjos a la població japonesa. La cosa és ben fàcil: fabricar una grua de paper i fer-la arribar a aquesta adreça de correu electrònic.

A Jocs al Segon vam fer un taller de grues fa uns anys. Aquesta imatge, creada per La Marietta, explica pas a pas com fer-ho. Podeu imprimir-la i fabricar la vostra grua de paper. Si sou més de vídeo, podeu visionar el que ha fet la pròpia Makiko.