Investgacions matemàtiques a través dels jocs

dice-illusionTots els jocs, per senzills que siguin, que requereixin el desenvolupament d’una estratègia resulten idonis en una investigació sobre la resolució de problemes. Un problema és, bàsicament, un repte s’han de combinar unes dades i interpretar-los per arribar en una conclusió. En els jocs de tauler, jocs de paper i llapis o de cartes, les dades poden són les normes del joc i el repte és guanyar a l’adversari o aconseguir una determinada peça.

Existeixen, bàsicament, quatre tipus de problemes que es poden suggerir a través d’aquests jocs:

Una investigació sobre l’estratègia de joc. Els alumnes hauran d’explorar totes les possibilitats que li ofereixen els moviments de les fitxes. Algunes d’aquestes preguntes poden ser:

  • Quantes posicions inicials diferents es poden trobar?
  • Dóna algun avantatge moure el primer? Quin?
  • Hi ha alguna estratègia que faci guanyar sempre?
  • Què passaria si es canviés una norma determinada?
  • Quin seria el millor moviment en aquesta posició?
  • És possible arribar a l’empat?

Un altre tipus d’investigacions aniria dirigit a la nomenclatura usada per registrar una partida. En aquest sentit, es podria crear un sistema d’anotar tots els moviments. Una vegada es té el sistema de registre, es poden analitzar partides fetes i buscar els moviments incorrectes de cada jugador.

El tercer tipus d’investigacions es dirigeix a l’exploració de les normes, al tauler i a les fitxes de joc. Aquí els alumnes podran intentar modificar algun d’aquests tres elements per crear un joc nou que millori algun aspecte.

En els jocs d’atzar, es poden explorar totes les combinacions amb els daus o les cartes per trobar la millor forma de moure les fitxes.