Daus d’estiu

daus2A Paités hem preparat un petit detall pels nostres clients, una col·lecció de sis daus i instruccions per jugar-hi. Els jocs que hem triat es descriuen més avall. Si premeu sobre la imatge podreu veure en gran l’explicació dissenyada amb l’explicació.

instruccions_1_jpeg1Regata de vaixells

Material: cinc daus i un full de paper
Nombre de participants: de dos a sis

Desenvolupament:

1.    Per torns, es tiren tres cops els 5 daus.
2.    Quan s’aconsegueix un 6 (el vaixell), un 5 (el pilot) i un 4 (la tripulació) en una o diferents tirades, es comença a puntuar. Quan surt un d’aquests personatges, se’l retira del joc i es continua jugant amb la resta de daus.
3.    Quan es tenen els tres números, es sumen els punts que sumin la resta de daus. Si encara es disposa de més d’una tirada fins a arribar a les 3 que es poden fer en un torn, es pot retirar un o més daus o plantar-se.
4.    Guanya qui arriba primer a cinquanta punts.
5.    Es pot fer més àgil si tots els participants tenen daus i es fan les rondes simultàniament.

“Tanto”

Nombre de participants: de dos a sis
Material: sis daus

Desenvolupament:

1.    Cada participant comença amb 30 punts.
2.    S’escullen torns. Els jugadors, al seu torn, poden tirar els 6 daus 6 cops com a màxim. Cada cop que es tira, s’ha de retirar com a mínim un dels daus.
3.    Quan s’acaba el torn, es compta la puntuació aconseguida. Si la suma dels daus apartats no arriba a 24, es perden tants punts com faltin per arribar a aquesta suma.
4.    Si algú es queda sense punts, queda eliminat. La partida s’acaba quan només queda una persona en joc.

instruccions_2_jpegA 100
Nombre de participants: de dos a sis.
Material: sis daus, paper i llapis

Desenvolupament:

1.    Al seu torn, cada participant tira els sis daus i en separa els que vulgui, sempre i quan no es repeteixi cap número.
2.    Si li queden daus, tira de nou i torna a apartar els que vulgui seguint el mateix criteri que abans.
3.    Quan, després d’una tirada, ja no pugui retirar cap dau perquè repetiria un número, compta els punts dels daus que no ha pogut apartar.
4.    Es juguen diferents rondes. Perd el primer que arriba a 100 punts.

Buck
Nombre de participants: de dos a sis.
Material: tres daus

Desenvolupament:

1.    S’escull el torn de joc. Cada participant tria el numero del dau amb què puntua.
2.    Cadascú, al seu torn, tira els 3 daus i aconsegueix una puntuació segons el resultat obtingut:

–    si surt un cop el número que ha escollit, s’anota un punt i torna a tirar.
–    si surt dos cops el seu número, s’anota 2 punts i torna a tirar.
–    si surt tres cops el seu número, aconsegueix 15 punts i guanya la partida.
–    si no surt cap cop el seu número, es perd el torn.
–    si surten tres números iguals, s’anota 5 punts.

3.    Però, compte! Els punts s’anoten quan la suma total no sobrepassa 15. Així que si algú ha anotat 14 punts en les rondes anteriors i aconsegueix dos 5, no pot anotar cap punt.
4.    Guanya qui suma 15 punts.

Nota: la fotografia que acompanya aquesta entrada no correspon al joc de daus que vam enviar, sinó a la col·lecció de fotos de canonsnaper.