Llanterna!

Joc de nit ideal per un grup d’esplai o un agrupament escolta.

Material:
Una llanterna

Desenvolupament:

Es divideix el grup en equips de cinc o sis jugadors cadascun. Es fa una fila on els jugadors estiguin alternats, un jugador de cada equip. Al començament de la fila hi ha el monitor, que porta una llanterna.

La fila comença a caminar. Quan el monitor crida “llanterna!”, tots els jugadors corren a amagar-se. El monitor compta fins a 5, es gira i encén la llanterna. Si diu el nom d’algú, aquest queda presoner.

Quan el monitor ja no pot dir el nom de ningú, crida perquè tothom torni. Tots els jugadors es col·loquen al lloc on eren originàriament menys els presoners, que es situen al final de la fila. D’aquesta forma els jugadors aniran avançant a la filera, podent-se donar el cas que es trobin seguits dos o més jugadors d’un mateix equip.

Guanya l’equip que aconsegueix que, entre els deu primers hagin quatre jugadors del propi equip.


Observacions i variants:

Per tal de fer aquest joc amb èxit, cal que es disposi d’un espai adequat: una clariana en un bosc amb llocs on amagar-se, un camí prou ampli i, fins i tot, un espai ampli com un camp de futbol. En aquest darrer cas, caldrà que els jugadors es puguin amagar bé utilitzant la seva roba.

El monitor ha de conèixer el nom de cadascun dels jugadors. Per això és recomanable que al començament hagi el monitor que millor conegui els nens o més d’un monitor.