crear oportunitats

La gamificació com la forma de detectar les potencialitats lúdiques de l'entorn