Riscos controlats

6dicecubesEs juga amb sis daus. Per torns els jugadors llancen els sis daus i n’aparten com a mínim un, amb la condició que no poden haver dos números repetits. Després agafa els daus que no ha triat i els torna a tirar i n’ha d’apartar com a mínim 1. Es repeteix la mateixa acció fins que passi uns d’aquestes tres possibilitats:

  • tingui els sis números. Llavors cobra 14 punts: 2 punts per cada dau i 2 punts extres,
  • es planti perquè només li queda un dau per tirar i no sap si sortirà o no. En aquest cas cobra 2 punts per cada dau que ha col·locat i resta d’aquesta quantitat el número que no ha col·locat. Per exemple si li falta el 3, cobrarà 10 punts (2 per cada dau) – 3 punts (que és el número que no ha col·locat),
  • tiri els daus i no pugui col·locar-ne cap. Cobra 2 punts per cada dau col·locat i resta els números que tenen els daus que no ha col·locat.

Es pot jugar, per exemple, que cadascú faci cinc rondes. Guanyarà qui tingui més punts després de la darrera ronda.