Jocs de tauler romans i medievals


LEPTIS MAGNA, LIBIA
El joc ha estat present al llarg de tota la història de la humanitat i a tots els pobles del món. Normalment no hi ha moltes restes d’aquesta presència lúdica ja sigui perquè els materials que s’usen no són perdurables (fusta, per exemple) o perquè es juguen sense material. I sovint només hi ha restes dels jocs de les classes benestants.

Però si els jugadors eren estaven implicats en la construcció d’un edifici, a vegades gravaven els jocs a les pedres i, per aquest motiu, encara es poden  veure actualment. Aquest és el tema del bloc Juegos de tablero romanos y medievales, una recopilació molt interessant de jocs de tauler d’arreu del món, amb moltes fotografies i una bona descripció de la seva ubicació i del joc que es referencia.