Si fos…

Si fos és un joc força interessant i que pot tenir múltiples variants en funció del moment i el nombre de jugadors. La versió que expliquem és per fer asseguts al voltant d’una taula i amb un mínim de 4 i un màxim de 8 jugadors.

El primer que cal fer és triar un tema (per exemple personatges famosos) entre tots els participants. Quant més acotat estigui, millor (per tant potser millor triar per exemple: “futbolistes de primera divisió, membres de la família, personatges que podem trobar-nos a l’escola, etc.)

Un jugador es pensa un personatge que entri a la categoria escollida. El jugador que seu a la seva dreta li pregunta: si fos un moble, què seria? (o un animal, o un aparell de cuina, o… ). Amb la resposta que li ha donat ha d’intentar endevinar de qui es tracta. Si no ho endevina, el següent jugador li fa una nova pregunta. Els jugadors tenen fins a 5 intents per descobrir de qui es tracta.

Es puntua en funció de si s’encerta i quan s’encerta.

  • a la primera: el que encerta suma 10 punts i qui ha pensat el personatge 2,
  • a la segona: el que encerta suma 8 punts i qui ha pensat el personatge 4,
  • a la tercera: el que encerta suma 6 punts i qui ha pensat el personatge 6,
  • a la quarta: el que encerta suma 4 punts i qui ha pensat el personatge 8,
  • a la cinquena: el que encerta suma 2 punts i qui ha pensat el personatge 10,
  • si no encerten: el que ha pensat el personatge perd 5 punts.

La partida continua fins que tothom ha pensat un personatge. Guanya qui té més punts.

A partir d’aquí val pensar totes les variants que semblin oportunes. A tu quina se t’acudeix o quina coneixes?