Segona edició de l’Aquarius!!

Hola a tots!! Avui vull parlar-vos d’un joc que conec de fa uns anys. Realment, és un dels millors regals dels que vaig fent a amics i familiars doncs crec que relaciona una dinàmica i una estètica molt i molt atractiva.

EL joc és per 2-5 jugadors i la seva mecànica és molt senzilla.

Les cartes es composen de cartes d’elements (combinacions de terra, foc, aigua, aire i espai), cartes d’acció (5 diferents) i cartes d’objectiu.

En primer lloc es reparteix una carta objectiu a cada jugador, assignant així l’element que han d’aconseguir connectar i, en segon lloc, es donen tres cartes a cada jugador. Finalment es deixa una carta boca amunt al centre de la taula, deixant totes les cartes restant a un costat.

Comença el joc aquell amb el cabell més llarg (degut a l’estètica i temàtica hippie).

Per torns, els jugadors hauran de robar una carta i col·locar una altra connectant els elements que hi hagin amb els de les cartes del centre. Les cartes es posen sempre horitzontal (no vertical) i les connexions només són vàlides en vertical i horitzontal.

El primer jugador que connecta 7 elements o més del seu objectiu guanya la partida, però compte!!, les cartes d’accions poden fer girar el curs de la partida completament.

Ja heu vist que no és gaire difícil jugar i realment és molt i molt divertit jugar en grup, per això ha arribat una segona edició!. Aquí trobareu les regles senceres del joc i, perquè no, potser podeu fer el vostre propi joc amb els elements que vulgueu!