znumbers

Znumbers és un joc multinivell (en tota hi ha 10) on cal moure totes les caselles de color amb un número a l’interior. Cada xifra indica el nombre de llocs que es pot desplaçar la casella. El nivell es supera quan s’han mogut totes les caselles acolorides inicialment.