Els carrers d’un barri de Saragossa podrien dur el nom de videojocs

Visc al carrer Luiggi cantonada amb Donkey Kong.katamari-nintendo

Des del dia 1 d’octubre, els veïns del barri Arcosur, que s’està construint a Saragossa, estan fent votacions via telemàtica per tal de decidir quina serà la temàtica que regirà la nomenclatura dels seus carrers.

Aquesta iniciativa de l’agrupació veinal del barri, consta de 18 propostes de les quals els veïns en decidiran la més votada. El fet de que la majoria de la població siguin joves (d’edats compreses entre els 25 i 35 anys), explicaria el fet de que el tema dels videojocs estigui encapçalant la llista, seguit de ben a prop pels “Monuments d’Espanya”.

En primera instància es concretarà la temàtica i un cop aquesta estigui decidida serà el torn de buscar tots i cadascun dels noms pels carrers, que en total seran uns 200.

Un cop tot el procés estigui fet, l’associació de veïns s’encarregarà de dur el projecte a l’ajuntament i des del departament de Cultura el ratificaran per ser aprovat. Serà el primer cop que un barri decideix els noms dels seus carrers sotmetent-t’ho a votació popular.

Us imagineu viure al carrer Final Fantasy amb carrer Tetris?