Una frase veritable

Quina d’aquestes deu frases és veritat?

veritat

  1. Només una d’aquestes deu frases és falsa.
  2. Només dues d’aquestes deu frases són falses.
  3. Només tres d’aquestes deu frases són falses.
  4. Només quatre d’aquestes deu frases són falses.
  5. Només cinc d’aquestes deu frases són falses.
  6. Només sis d’aquestes deu frases són falses.
  7. Només set d’aquestes deu frases són falses.
  8. Només vuit d’aquestes deu frases són falses.
  9. Només nou d’aquestes deu frases són falses.
  10. Només deu d’aquestes deu frases són falses.

Si les neurones no responen, podeu consultar la solució mooolt més avall.

Solució: La novena és veritat… Cadascuna de les altres invalida la resta. El que és segur  és que, com a mínim, hi ha  una frase que és veritat.