Cursa sobre paper

Una representació de les curses de velocitat observant-ne dos principis: la rapidesa i la utilització del camí més curt.

Nombre de jugadors: dos o tres

Material

  • Llapis de colors,
  • regle graduat,
  • fulls blancs o quadriculats.

Preparació

Cada jugador té un llapis amb un color diferent.Es dibuixa al paper un circuit assenyalant una línia de sortida i una d’arribada. A la línia de sortida mateix es marquen tants punts com jugadors perquè no surtin tots del mateix lloc.

Desenvolupament

Per torns, els jugadors tracen un segment. El primer segment és d’1 cm. obligatòriament.

Els segments següents poden ser, com a màxim, 1 cm més llargs que l’immediatament anterior. És a dir, si un jugador ha fet un segment de 3 cm, el següent el pot fer d’1, 2, 3 o 4 cm, sense que pugui superar aquesta última longitud.

Els segments hauran de ser de centímetres sencers.  No val utilitzar decimals.

El jugador que toqui un lateral de la pista amb un segment, està “accidentat” i queda utomàticament eliminat.

Guanya el qui hagi arribat a la meta amb un número menor de jugades. En cas d’empat, es mesura tot el camí i es considera guanyador el qui hagi fet en menys centímetres.