Quadrats màgics

melancholiaUn quadrat màgic és una distribució de números en cel·les que es disposen formant un quadrat. Aquesta figura té la propietat que cada fila, columna i les dues diagonals principals sumen sempre el mateix.

El  origen és molt antic. Segons s’explica en una llegenda xinesa cap el 2.200 abans de Crist un emperador va veure un quadrat màgic a la closca d’una tortuga i li va atribuir propietats màgiques i religioses. A l’edat mitjana es van usar a Europa per predir el futur, curar malalties i prevenir plagues i encanteris.

Hi ha molts quadrats màgics famosos. Sens dubte el més conegut és l’aparegut a l’obra Malenconia d’ Albrecht Dürer que es troba al museu britànic de Londres.

A casa nostra podem trobar un quadrat màgic a la Façana de la Passió de la Sagrada Família que compleix la propietat que la suma dels nombres de cada filera, de cada columna i de les diagonals dóna 33, que és l’edat amb que va morir Crist. A més es podem trobar 310 combinacions més que sumen aquesta quantitat.

Per saber-ne més

  • Article molt interessant al voltant del tema (en català).
  • Plana dedicada íntegrament als quadrats màgics (en espanyol).