Tinc un clip

paperclipSembla mentida que un objecte tan petit pugui donar, en aquest joc, tants maldecaps. Un joc senzill ideal per un grup d’amics asseguts al voltant d’una taula. Com es un joc de penyores val la pena pactar prèviament què ha de fer qui s’equivoqui.

Desenvolupament

El joc és una mica complicat d’explicar per escrit… Per tant l’explicarem de dues formes diferents:

1. Primer intent

Els jugadors seuen en rotllana.

S’escull algú que comença i diu: Tinc un clip,

El jugador de la seva dreta diu: un què?

I el tercer respon: un clip.

El quart i el cinquè jugadors diuen, un rere l’altre: tinc un clip,

El sisè i el setè pregunten: un què?

El vuitè i el novè responen: un clip.

El desè, l’onzè i el dotzè diuen: tinc un clip

El joc continua fins que algú s’equivoca, i qui s’ha equivocat, paga
penyora. Evidentment si tots el jugadors han dit la seva frase quan
correspon, es torna a començar.

2. Segon intent

Tenim tres frases. Per explicar-ho associarem una  frase a una imatge:

– Tinc un clip = O
– Un què? = X
– Un clip: +

El jugadors seuen en rotllana. Per torns, cadascú diu una frase. La dinàmica funciona de la següent forma:

O X +   O O X X + +   O O O X X X + + +   O O O O …

Quan algú s’equivoca, paga penyora.

3. Tercer intent

Si malgrat els esforços no ens hem sabut explicar… poseu-vos en contacte amb nosaltres i ho tornarem a intentar!