Jugar és comunicar-se

Altres

S’ha parlat molt del joc i del fet de jugar des de molts punts de vista (recomano veure la bibliografia per entrar al detall d’alguns dels conceptes). Amb el pas del temps i les teories, s’ha construït una relació molt àmplia de conceptes que s’associen al que passa mentre juguem. Així que, des d’un punt de vista teòric el concepte joc es recolza en un feix d’idees, totes separades i en alguns casos aparentment contradictòries però unides en un punt central: la idea que tenim de joc.

Però els conceptes no tenen cap sentit, només en tenen  des d’un punt de vista teòric. No tindria cap lògica si no tingués una conseqüència directa en la forma com els educadors (i en un sentit molt ampli, qualsevol persona que es dedica a fer jugar) usem el joc per tal que els jugadors assoleixin uns objectius determinats. Per tant, si s’analitzen cadascun dels conceptes que s’associen a la definició de joc, s’extreu una proposta didàctica que ens serveixi a l’hora d’actuar.

Conferències sobre el joc

On anar

logo_1La gent de jugar i jugar ens informen d’un cicle de conferències sobre el joc infantil a càrrec de Sonia Kliass, psicòloga especialista en desenvolupament infantil. És un dissabte al mes al matí.

Les conferències tenen aquests títols:

  • 10 / Octubre 2009 – “El desenvolupament del joc de 0 a 7 anys”. Un recorregut per les principals etapes del joc infantil durant el primer septenni a partir dels primers mesos de vida. Si coneixem el desenvolupament del joc podem acompanyar millor l’infant en aquest procés.
  • 07/ Novembre 2009 “Les joguines més adequades a cada etapa”. S’acosta Nadal i potser és un bon moment per parlar de les joguines que afavoreixen millor el joc infantil en les diferents etapes del seu desenvolupament.